Man-tor 07:00-16:00 Fre 07:00-15:00

Brandsikring

ABA (Automatisk BrandalarmeringsAnlæg)

Knudsker•el er ISO9001 certificeret og godkendt af DBI til installering og servicering af Automatiske Brandalarmerings Anlæg. Vi installerer, servicerer og udfører ABA som efterfølgende kan godkendes hos akkrediterede selskaber som blandt andre Dansk Brand og Sikrings Institut. Vi er godkendt til anlægsfabrikater som Siemens, ESMI og MX5000. Vi har montører der er uddannet til at ændre og reparerer anlæg, så de stadig overholder alle myndighedskrav. Alle vores installationer udføres efter gældende henvisninger og bekendtgørelser. Vi har personale med personlig ABA certificering således at anlæg kan udføres som totalleverance inkl. projektering.

Brandslukning

Vi leverer og servicerer automatisk brandslukningsudstyr til bl.a. serverrum. Anlæg slukker begyndende brand inden den udvikler sig til ren ild. Et slukningsanlæg kan redde vitale datamængder og udstyr.

Brandslukningsudstyr

Knudsker•el udfører årlige tilsyn med brandslukningsmateriel. Dette omfatter bl.a. ildslukkere, slangevindere, brandtæpper og øvrige brandtekniske hjælpemidler.

AIA / TVO / ADK / ELEVATOR

Knudsker•el er som den eneste Bornholmske virksomhed, ISO9001 certificeret og FP-godkendt til at udføre forsikringsgodkendte tyverialarmer, TV-overvågning, adgangskontrol og elevatorservice. Det er et stærkt signal til de Bornholmske kunder om, at vores installationer udmærker sig med at kvalitet, udførelse og driftsikkerhed er i top.